Tájékoztató az értékbecsléssel kapcsolatos adatkezelésekről

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán az (eu) 2016/679 rendelet 13. Cikke ("gdpr") alapján.

AZ ADAKEZELÉS JOGOSULTJAI

  • a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A;

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ("DPO")

  • a Tecnocasa Franchising S.p.A. székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A, e-mail cím: dpo@tecnocasa.com.

MIÉRT DOLGOZZÁK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS MIÉRT JOGSZERŰ A FELDOLGOZÁS? KÖTELEZŐ-E AZ ADATSZOLGÁLTATÁS?

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Annak érdekében, hogy reagálni tudjunk a javaslatokra, észrevételekre vagy a weboldalon való navigálás során felmerülő problémákról szóló jelzésekre.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a felhasználónak vissza tudjon jelezni.

Az önkéntesen megadott adatok megadása a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges; az elérhetőségi adatok megadásának megtagadása nem teszi lehetővé, hogy a Tulajdonos válaszoljon a javaslatokra, észrevételekre vagy jelzésekre.

A válaszok feldolgozásához szükséges időre.

A fent említett megőrzési időszakok lejárta után a személyes adatokat megsemmisítik, törlik vagy anonimizálják, a törlésre és biztonsági mentésre vonatkozó technikai eljárásokkal összhangban.

A FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI

keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat kizárólag az adatok feldolgozására jogosult alkalmazottak dolgozhatják fel, amennyiben a fent említett célok elérésére vannak kijelölve.

Az adatokat külső, kifejezetten adatfeldolgozóként kijelölt személyek is feldolgozhatják, különösen:

  • Tecnologica S.r.l. a Tecnocasa csoport IT szolgáltatásokat nyújtó vállalata
  • egyéb, számítógépes szolgáltatásokat és/vagy szoftverfejlesztést és -karbantartást nyújtó cégek
  • kommunikációs levelezési szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
  • Tecnomedia S.r.l.., a Tecnocasa csoporthoz tartozó vállalat, amely hirdetési és szerkesztési szolgáltatásokat kínál.

Az adatok címzettjeinek listáját folyamatosan frissítjük, és az ezen lista könnyen és ingyenesen megtalálható, ha az adatkezelőnek a fent megadott címekre küldött írásbeli megkeresést, vagy e-mailt küld a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EU-N KÍVÜLRE

Az adatok az Európai Unión kívüli országokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba továbbíthatóak, a amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c és d pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírta. Az aláírt általános szerződési feltételek másolatát a tecnocasa@tecnocasa.com e-mail címen vagy a privacy@tecnocasa.com címen lehet beszerezni.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli kérelemmek, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján tudja gyakorolni.