A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk

Az (eu) 2016/679 rendelet 13. Cikke ("gdpr").

AZ ADATKEZELÉS JOGOSULTJAI

 • Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: 20089 Rozzano (MI), via Monte Bianco 60/A.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ("DPO")

 • a Tecnocasa Franchising S.p.A. székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A, e-mail cím: dpo@tecnocasa.com.
 • • A Tecnocasa franchise-tulajdonosok az alábbi 1. pontban leírtak szerint
 • Az a társvállalat, akivel egy ingatlant megtekintenek, akinek ingatlanközvetítési megbízást adnak, vagy akinek közvetítésével az adásvételi/vételi/bérleti szerződést megkötik.

Mivel lehetetlen, hogy a kapcsolat megkezdésével egyidejűleg az összes olyan társvállalatot felsoroljuk, amelyek tulajdonosként kezelhetik az Ön adatait, ezért megadjuk Önnek annak a társvállalatnak az adatait, amellyel Ön kapcsolatba lépett.

 • Tecnocasa partneriroda:

A TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. ADATVÉDELMI FELELŐSE ("DPO").

A Tecnocasa Franchising S.p.A. székhelye: 20089 Rozzano (MI), via Monte Bianco 60/A, telefonszám (02 5282691), e-mail cím: tecnocasa@tecnocasa.com.

MIÉRT DOLGOZZÁK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS MI AZ A FELTÉTEL, AMELY JOGSZERŰVÉ TESZI A FELDOLGOZÁST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATSZOLGÁLTATÁS?

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

1. Tecnocasa ingatlanközvetítői szolgáltatások

Az ingatlan keresésére vonatkozó kéréskor, az ingatlanközvetítői megbízás átadásakor és a vételi/bérleti ajánlat aláírása után az Ön adatai bekerülnek a Tecnocasa központi adatbázisába, ahol láthatóak lesznek az alábbiak számára:

 • az a partner, aki az Ön kérését felvette
 • azok a partnerirodák, akik azokon a területeken működnek, amelyekre nézve Ön kifejezte érdeklődését a lakásvásárlás/bérlés iránt.
 • a franchise partnerek által azokon a szomszédos területeken, ahol Ön kifejezte érdeklődését a lakásvásárlás/bérlés iránt.
 • a Tecnocasa Franchising S.p.A. a hálózat koordinálására és irányítására.

A fent megjelölt alanyok mindegyike adatkezelőként jár el.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatok megadása a fent felsorolt célok eléréséhez kötelező, ezért az adatszolgáltatás megtagadása nem teszi lehetővé, hogy a jogosultak ingatlan-közvetítői szolgáltatást nyújtsanak.

A válaszok feldolgozásához szükséges időre.

2. A szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítése azon franchise-vevő által, akivel ingatlant tekintenek meg, akit az ingatlanközvetítéssel megbíznak, vagy akinek közvetítésével az adásvételi/vételi/bérleti szerződést megkötik.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése (ingatlanlátogatások dokumentálása, ingatlanközvetítés teljesítése).

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése. A számviteli vagy adózási kötelezettségek teljesítése (ügyféllista; ÁFA vonatkozású tranzakciók) és a pénzmosás elleni jogszabályok szerinti kötelezettségek:

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatszolgáltatás kötelező a fent felsorolt célok eléréséhez; ezért az adatszolgáltatás megtagadása nem teszi lehetővé, hogy a kapcsolt vállalkozás teljesítse jogi kötelezettségeit.

A szolgáltatások igénybevételének időtartamára, illetve a felmondás után 10 évig. Az ilyen célú adatkezelésre vonatkozó egyéni és egyedi jogszabályok által előírt megőrzési időszakokra.
3. Az ügyfelekkel folytatott viták kezelése

Bíróságon kívüli és/vagy bírósági eljárásban való jog érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, amennyiben az Adatkezelők számára szükséges A személyes adatok feldolgozását legitimáló jogalap az Adatkezelők jogos érdeke.

A bíróságon kívüli és/vagy bírósági eljárás teljes időtartamára, a jogvédelmi és/vagy jogorvoslati eljárás határidejének kimerüléséig.

4. A franchise-átvevők ügyfelei által a franchise-aátdóhoz benyújtott panaszok kezelése

A franchisepartnerek ügyfelei által a franchise-adó Tecnocasa Franchising S.p.A. felé közvetlenül benyújtott panaszok kezelése. A személyes adatok feldolgozását legitimáló jogalap a Tulajdonos jogos érdeke

A panasz meghatározásáig, majd a meghatározást követően 24 hónapig
5. Vásárlási/bérleti ajánlatok küldése automatizált kapcsolattartási módokon keresztül

A Tecnocasa Franchising S.p.A. és a Tecnocasa/Tecnorete hálózatok kapcsolt vállalkozásai által a vételi/bérleti ajánlatok automatikus kapcsolatfelvételi módokon (sms, e-mail, elektronikus üzenetküldés és/vagy whatsapp) történő elküldése. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás. Magától értetődik, hogy az adatok fent említett célú feldolgozásához való hozzájárulás kizárólag fakultatív; ezért a feldolgozáshoz való hozzájárulás megtagadása esetén az adatokat csak az 1., 2., 3. és 4. pontban megjelölt célokra dolgozzák fel.

A hozzájárulás visszavonásáig.

6. Profilalkotás

A Tecnocasa Franchising S.p.A. és a Tecnocasa hálózat leányvállalatai által az Ön által megadott személyes adatok, valamint a leányvállalatok közvetítésének köszönhetően megkötött adásvételi vagy bérleti szerződésekkel kapcsolatos adatok elemzése személyre szabott kereskedelmi célokból. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás. Magától értetődik, hogy az adatok fent említett célú feldolgozásához való hozzájárulás kizárólag fakultatív; ezért az adatok feldolgozásának megtagadása esetén az adatokat csak az 1., 2., 3. és 4. pontban megjelölt célokra dolgozzák fel.

Legfeljebb 15 évig, kivéve, ha Ön a fent említett időszak lejárta előtt kéri hozzájárulásának visszavonását.

7. A Tecnocasa Franchising S.p.A. és a Tecnocasa/Tecnorete hálózatokhoz tartozó leányvállalatok marketingje.

A Tecnocasa Franchising S.p.A. és a Tecnocasa/Tecnorete hálózatok kapcsolt vállalkozásai által az ingatlanok értékesítésével/bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatásokhoz kapcsolódó reklámanyagok küldése, piackutatás, kereskedelmi kommunikáció mind hagyományos (papír alapú postai küldemény, operátori hívások), mind automatizált (sms, e-mail, elektronikus üzenetküldés és/vagy whatsapp) kapcsolattartási módokon keresztül. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás. Magától értetődik, hogy az adatok fent említett célokra történő feldolgozásához való hozzájárulás kizárólag fakultatív; ezért a feldolgozáshoz való hozzájárulás megtagadása esetén az adatokat csak az 1., 2., 3. és 4. pontban megjelölt célokra dolgozzák fel.

8. Marketing a Tecnocasa csoport vállalatai által

A Kiron Partner S.p.A., a Tecnocasa csoporthoz tartozó vállalat által, a Kiron ügynökein keresztül is, a termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos reklámanyagok küldése, piackutatás, kereskedelmi kommunikáció hagyományos kapcsolattartási módszerekkel (papír alapú postai küldemények, telefonos hívások). A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás. Magától értetődik, hogy az adatok fent említett célokra történő feldolgozásához való hozzájárulás kizárólag fakultatív; ezért az adatok feldolgozásának megtagadása

A fent említett megőrzési időszakok lejárta után a személyes adatokat megsemmisítik, törlik vagy anonimizálják, a törlés és a biztonsági mentés technikai eljárásainak megfelelően.

A FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI

A marketing és profilalkotás céljából feldolgozott adatok azok, amelyeket az ingatlanügynöki szolgáltatásaink igénybevételére irányuló kérésekor kérünk el Öntől, továbbá azok is, amelyeket később jutunk hozzá.

Az adatokat külső, kifejezetten adatfeldolgozóként kijelölt személyek is feldolgozhatják, különösen:

 • Személyes adatok (név, vezetéknév, nem, születési év, állampolgárság); Foglalkozás (háziasszony, alkalmazott, hivatásos, vállalkozó, üzletember, kézműves, nyugdíjas, munkanélküli, diák).
 • Elérhetőségi adatok (mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím);
 • Lakóhely és tartózkodási adatok (cím, házszám, irányítószám, város);
 • Származtatott adatok (egy kapcsolt vállalkozástól, a weboldalról vagy harmadik féltől gyűjtött adatok);
 • Adatok a tulajdonosok eladási vagy bérbeadási szándékáról;
 • Kapcsolatok a rendszerben lévő ingatlanokkal (a franchise-jogosultnak adott vételi/bérleti megbízások, a franchise-jogosult közvetítésének köszönhetően aláírt vételi/bérleti ajánlatok, a franchise-jogosultnak adott eladási/bérleti megbízások, a franchise-jogosult közvetítésének köszönhetően megkötött eladási/bérleti szerződések);
 • Kapcsolatok az ingatlanokkal kapcsolatos megkeresésekkel a rendszerben (adásvételi/bérleti kérelem, ingatlanértékelési kérelem);
 • Minőségi és mennyiségi adatok az ügyfél által kifejezett igényekről (ingatlan jellemzői, érdeklődési kör, ár, készpénzes vásárlás, hiteligény, jelzálog, csere);
 • Minőségi és mennyiségi adatok az ingatlanokról (jellemzők, cím, földrajzi koordináták, építési év);
 • A franchise-vevővel végzett és tervezett tevékenységek/megbeszélések (találkozó, telefonos kapcsolatfelvétel, e-mail kapcsolatfelvétel)
 • Családi besorolás és a háztartás összetétele (egyedülálló, pár és a családtagok száma)
 • Tanulmányok (iskola, diploma, doktori fokozat, nincs tanulmány);

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat csak a vállalat adatok feldolgozására jogosult alkalmazottai dolgozhatják fel, amennyiben a fent említett célok elérésére vannak kijelölve. Ezek az alkalmazottak megkapták az ezzel kapcsolatos megfelelő működési utasításokat.

Az adatok az 1., 2. és 3. pontban meghatározott célok keretében a következők számára adhatók át

 • a megtekintett ingatlanok tulajdonosai/eladói
 • szakmai és tanácsadó cégek
 • állami szervek a számviteli és adózási kötelezettségek vagy a pénzmosás elleni jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése céljából.

Az Ön hozzájárulásától függően az adatokat a 8. pontban meghatározott célok keretében továbbítjuk a Tecnocasa csoporthoz tartozó Kiron Partner S.p.A. vállalatnak és a Kiron hitelügynököknek a hitelközvetítéshez

Az adatokat kifejezetten adatfeldolgozóként kijelölt külső felek is feldolgozhatják, és különösen
 • kommunikációs levelezési szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
 • piackutatási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
 • Tecnologica S.r.l., a Tecnocasa csoporthoz tartozó, IT-szolgáltatásokat nyújtó vállalat.
 • egyéb IT- és/vagy szoftverfejlesztési és -karbantartási szolgáltatásokat nyújtó cégek

Az adatok címzettjeinek listája folyamatosan frissül, és könnyen és szabadon megtalálható az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásos közlemény vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EU-N KÍVÜLRE

Az adatok továbbíthatók az Európai Unión kívüli országokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatimportőrrel aláíratják az Európai Bizottság által a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott/jóváhagyott általános szerződési feltételeket. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya az alábbi e-mail címen szerezhető be: tecnocasa@tecnocasa.com.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezelés elleni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a marketing és/vagy profilalkotás céljából adott hozzájárulását, valamint, hogy tiltakozzon adatainak marketing célú feldolgozása ellen, beleértve a közvetlen marketinggel kapcsolatos profilalkotást is. Ez nem sérti annak lehetőségét, hogy az érintett, aki a fent említett célokból kizárólag hagyományos módon szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk vele, kizárólag az automatizált módon történő kommunikáció ellen emeljen kifogást.

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli közléssel vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mailben lehet gyakorolni.