Tájékoztató a regisztráció során megadott adatok kezeléséről

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán a 2016/679 eu rendelet (gdpr) 13. Cikke alapján.

ADATKEZELŐ

 • Az adatkezelő a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: Via Monte Bianco 60/a - Rozzano (MI).
 • A Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok, melyeknek aktuális listásját a tecnocasa.hu weboldalon találja meg

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

 • Regisztráció a “Fiókom” az Én Tenocasa-m felületre

  A www.tecnocasa.hu oldalon található „Én Tecnocasa-m” oldalra történő regisztráció és egy személyes tárhely létrehozása, amelyben elérhetőek az alábbiakban felsorolt szolgáltatások;

 • Hirdetések mentése

  A www.tecnocasa.hu oldalon található, Önt érdeklő hirdetések elmentése

 • Keresési előzmények

  Az Ön által kiválasztott követelményeknek megfelelő keresések létrehozása, mentése, módosítása vagy törlése

 • Profil módosítása

  Lehetővé teszi Önnek a www.tecnocasa.huoldalon található adatlapok kitöltését, módosítását, amennyiben erre felhatalmazást ad az „Én Tecnocasa-m” oldalon.

 • Hírlevél regisztráció

  Hírlevél regisztrációs e-mail küldése, amellyel az Ön fiókjához kapcsolódó információkról tájékoztatjuk.

  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatlapon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében, ezáltal az adatszolgáltatás megtagadása nem teszi lehetővé az „Én Tecnocasa-m” oldalon történő regisztrációt. A 2,3,4, és 5. pontokban meghatározott célokból történő adatszolgáltatás fakultatív, de az adatok meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és vagy pontatlan megadása, az Ön érdekeinek és/vagy az elvárásaihoz képest, a szolgáltatások hiányos és/vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.

A szolgáltatás igénybevételének ideje alatt, illetve a megszűnést követő 10 évig.

 • Figyelmeztető hírlevél

  Figyelmeztető hírlevél küldése érdekében az Ön által előzetesen kiválasztott gyakorisággal a www.tecnocasa.hu oldalon található hirdetésekkel kapcsolatban, amelyek megfelelnek valamennyi vagy bizonyos, a kereséskor létrehozott és elmentett keresési feltételnek. Bármikor lehetősége van a gyakoriság módosítására a „Keresések mentése” menübe belépve, vagy visszavonni a Figyelmeztető hírlevél küldéséhez való hozzájárulását a Hírlevél menübe belépve.

  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatok szolgáltatása fakultatív. Az adatszolgáltatása elmaradása nem teszi lehetővé, hogy a Tecnocasa Franchise Figyelmeztető hírlevelet küldjön Önnek.

A hozzájárulás visszavonásáig

A fenti tárolási idő lejárta esetén a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

Azon adatok kerülnek kezelésre, amelyek az ajánlatkéréskor bekérésre kerülnek a szolgáltatás igénybevétele érdekében, valamint, amelyek esetlegesen később kerülnek bekérésre:

Regisztráció az Én Tecnocasa-m felületre

e-mail cím, csak Ön által módosítható jelszó

Hirdetések mentése

e-mail cím

Keresések mentése

e-mail cím, valamint az adatbekérő adatlapon bekért adatok (keresett elhelyezkedés; váráslás/bérlet célja; ingatlan típusa; ár; alapterület; helyiségek száma; fürdőszobák száma, energetikai besorolás, fűtés típusa; állapot; garázs rendelkezésre állása; kategória)

Profil Módosítása

e-mail cím, valamint a "Profil módosítása" szekcióban található adatlapon esetlegesen szolgáltatott adatok

Hírlevél

e-mail cím

Figyelmeztető Hírlevél

e-mail cím, valamint a "Keresési előzmények" szekcióban található adatlapon esetlegesen szolgáltatott adatok

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat kizárólag a Tecnocasa azon alkalmazottai és munkatársai kezelik, akik arra megbízással rendelkeznek a fent meghatározott célból. Ezen alkalmazottak és munkatársak és megfelelő végrehajtási iránymutatást kaptak.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

 • olyan cégek, amelyek hírlevél küldő szolgáltatásokat nyújtanak
 • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Tecnologica S.r.l.
 • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftver fejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelő alábbi e-mail címeinek valamelyikére írt írásbeli kérelem útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek./p>

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli kérelemmek, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján tudja gyakorolni.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Önnek joga van bármikor visszavonni a Figyelmeztető hírlevél és az Ügyféltájékoztató hírlevél fogadásához adott hozzájárulását a Newsletter részre történő belépéssel vagy az Adatkezelőnek küldött írásbeli kérelem által, az Adatkezelő e-mail címeinek valamelyikére: privacy@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com