Felhasználási szabályzat

Ez a szabályzat a Tecnocasa Holding S.p.A., székhelye: Rozzano - via Monte Bianco 60/a (a továbbiakban: "Tecnocasa") tulajdonában lévő www.tecnocasa.hu weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") regisztráció nélkül elérhető tartalmakra (a továbbiakban: "Tartalom") vonatkozik.

A Honlap nem minősül újságnak, sem szerkesztőségi terméknek, nem időszakos jellegű, és a Tecnocasa szabad belátása szerint frissül.

A Tartalmat, beleértve a Weboldalon található ingatlanokra vonatkozó adatokat és információkat, legjobb tudásunk szerint szerkesztjük annak érdekében, hogy a hibamentessé tegyük, de ezzel együtt sem tudjuk garantálni, hogy az nem tartalmazhat pontatlanságokat, akár a Weboldal frissítése kapcsán. A Tecnocasa fenntartja magának a jogot, hogy a saját megítélése szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, eltávolítsa a Tartalom egy részét vagy egészét, valamint felfüggessze, megszakítsa vagy korlátozza a Weboldalhoz vagy a Tartalomhoz való hozzáférést.

A Weboldalhoz való hozzáférés ingyenes és opcionális, és a Felhasználó a vonatkozó weboldalakon való navigálással elfogadja, hogy valamennyi, Magyarországon hatályos szabályozás hatálya alá tartozik, és elfogadja különösen az alábbiakat:

  1. A Weboldalon található összes tartalom a hatályos szerzői jogi törvények (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 1999. évi LXXVI törvény a szerzői jogról) védelme alatt áll. A Felhasználónak nincs joga a Weboldal Tartalmát semmilyen formában - még részleteiben sem - reprodukálni, módosítani, lefordítani, terjeszteni, újra közzétenni, illetve semmilyen esetben nem jogosult a Weboldal tartalmát szakmai célokra és/vagy saját, vagy mások szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokra felhasználni.
  2. b) Különösen, kifejezetten tiltottnak tekintendő a Weboldalon közzétett olyan adatok, információk és képek bármilyen célú és/vagy saját, vagy mások szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célú felhasználása, amelyek különösen, de nem kizárólag a Tecnocasa és a csoport más vállalatai által kezelt ingatlanokra vonatkoznak (például, de nem kizárólagosan: teljes és/vagy részleges reprodukálásuk bármilyen formában más internetes oldalakon, különösen azokon, amelyek hasonló ingatlan-közvetítési és/vagy információs szolgáltatásokat kínálnak, és általában bármilyen más kommunikációs eszközön keresztül).
  3. c) Másrészt a Tartalom személyes célú felhasználhatósága továbbra is szabad marad, feltéve, hogy az egyes Tartalmak jogos tulajdonosainak személyiségi jogai és/vagy vagyoni jogai nem sérülnek.
  4. d) A Weboldalon található védjegyek és/vagy egyéb megkülönböztető jelek a Tecnocasa és/vagy a Tecnocasa csoporthoz tartozó más vállalatok és/vagy harmadik felek tulajdonát képezik, és semmilyen esetben és semmilyen okból nem használhatók fel az érintett tulajdonosok írásos engedélye nélkül. Ezért tilos a Tecnocasa és/vagy a Tecnocasa csoporthoz tartozó más vállalatok tulajdonában lévő védjegyeket és/vagy megkülönböztető jeleket bármilyen formában vagy módon használni, beleértve - példaként és a teljesség igénye nélkül - felhasználónévként és/vagy domainként bármilyen kiterjesztéssel, akár második és/vagy további szinten is.
  5. e) A dokumentáció, képek, betűtípusok, grafikák, szoftverek és a Weboldal egyéb tartalma, valamint a Weboldal megvalósításához szükésges valamennyi kód és szkript a Tecnocasa és/vagy a Tecnocasa csoporthoz tartozó más vállalatok vagy harmadik felek tulajdonát képezik, és a vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata az ő kizárólagos és kizárólagos belátása szerint történik. A Tartalom a "jelen állapotában" és a "rendelkezésre álló állapotban" kerül rendelkezésre bocsátásra. A Tecnocasa részéről bármilyen garancia kizárt, legyen az kifejezett és/vagy hallgatólagos. A Tecnocasa nem garantálja, hogy a Tartalom kielégíti a Felhasználó igényeit, sem azt, hogy megszakítás nélkül, időben, pontatlanságoktól mentesen tudja a Tartalmat biztosítani, illetve azt sem, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat kijavításra kerülnek.

A Tecnocasa által a Felhasználónak a Tartalom egészéből vagy egy részéből nyújtott, illetve a Tartalom egészéből vagy egy részéből származó bármilyen írásbeli vagy szóbeli értesítés, tanácsadás, konzultáció vagy információ nem jelent garanciát.

A Weboldal tartalmazhat harmadik felek által kezelt internetes oldalakra mutató linkeket, de a Tecnocasa nem vállal felelősséget ezek tartalmáért. Az ilyen linkek elhelyezése a Weboldalon nem jelenti azt, hogy a Tecnocasa elismeri az említett oldalak üzemeltetőivel való bármilyen formában való kapcsolatát.

A Tecnocasa és a Felhasználó közötti kapcsolat semmilyen esetben sem tekinthető tanácsadói és/vagy szakmai kapcsolatnak.

Csak a Weboldal kezdőlapjára lehet szabadon hivatkozni, és a Tecnocasa-t erről a körülményről a dpo@tecnocasa.com címre küldött e-mailben kell értesíteni. Ellenkezőleg, kifejezetten tilos a Weboldalt keretezéssel, mélylinkeléssel vagy tükrözéssel láthatóvá tenni, kivéve, ha erre előzetes írásbeli engedélyt kaptunk a Tecnocasa részére a dpo@tecnocasa.com címre küldött e-mailre kapott válaszban.

A Weboldal automatikus rendszereket használ a Felhasználóra vonatkozó információk gyűjtésére, például webjelzőket és sütiket, kizárólag a navigáció megkönnyítése céljából.